การติดตั้งเกียร์ฝาก

วิธีการติดตั้งพีทีโอหรือเกียร์ฝากพื้นฐาน

การตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

  • ค้นหาและทำให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับการทำงานและการควบคุมเครื่องจักรทั้งหมด
  • ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับพีทีโอ
  • สตาร์ทเครื่องยนต์จากที่นั่งของผู้ควบคุมเครื่องเท่านั้น ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะยืน
  • ก่อนสตาร์ทเครื่อง ให้เช็คเกียร์ให้อยู่ในระดับเกียร์ว่าง โดยดึงเบรกมือขึ้น พร้อมทั้งปล่อยคลัตช์และปลดพีทีโอ
  • ตรวจสอบว่าคลัตซ์ถูกเหยียบสุดเพื่อตัดกำลังส่งของเกียร์รถยนต์ ก่อนใช้ระบบพีทีโอ
  • การทำงานของพีทีโอต้องเริ่มจากรอบต่ำ หรือเว้นแต่ในคู่มือการใช้งานแนะนำการใช้งานว่าต้องใช้รอบสูง
  • เหยียบเบรกตลอดเวลาระหว่างการใช้งานพีทีโอ
  • ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งขีดขวางระหว่างการใช้งานพีทีโอ