เกี่ยวกับเกียร์ฝาก

          พาวเวอร์เทคออฟ (พีทีโอ) are mechanical gearboxes that attached to the truck transmissions and are used to transfer the power of the vehicle engine to other components, most commonly a hydraulic pump. The hydraulic flow generated by the pump is then directed to cylinders and/or hydraulic motors to perform work. In some PTO applications such as generators, air compressors, pneumatic blowers, vacuum pumps and liquid transfer pumps, the PTO provides power, in the form of a rotating shaft, directly to the driven component. Some vehicles may come equipped with a PTO unit, while others may need to have a PTO unit installed.

  • ระบบรถยกเทท้าย
  • ระบบขนถ่ายสัมภาระของสนามบิน
  • ระบบอัดขยะ
  • ยานพาหนะซ่อมทางรถไฟ
  • รถปั่นปูน
  • ระบบบดย่อยเคลื่อนที่
  • ระบบปรับอากาศของรถโดยสาร
  • ระบบฉุดลากแหอวนของเรือประมง
  • ระบบเครนยกของเคลื่อนที่

Want to Know More About PTO?